ME 2022
UŠO > ME 2022
Podmínky vstupu do Španělska platné k 25. 5. 2022

25.5.2022 12:46 | Uhříček Břetislav | Přečteno: 3932×

Nepodceňte při cestě na ME vstupní covid podmínky Španělska

Níže uvedené podmínky platí k dnešnímu dni (čerpáno z Ministerstva zahraničních věcí), tj. k 25. 5. 2022:

VSTUP NA ÚZEMÍ ŠPANĚLSKA

Do Španělska je možné cestovat, a to i za účelem turismu. Podmínkou je splnění příjezdových opatření, v případě letecké či lodní dopravy zejména disponovat příslušným potvrzením o bezinfekčnosti. Tím se rozumí potvrzení o dokončeném očkování proti covid-19, potvrzení o negativním výsledku testu na covid-19 nebo potvrzení o prodělání onemocnění covid-19. Španělské úřady vyžadují, aby se u všech potvrzení jednalo o originál v tištěné nebo elektronické verzi, vyhotovený ve španělském, anglickém, francouzském nebo německém jazyce (v případě, že bude předkládán v jiném jazyce, musí být doplněn oficiálním překladem do španělštiny). Obecně se vyžaduje, aby toto potvrzení mělo podobu EU Digital COVID Certificate. Pokud tomu tak je, cestující již nemusí vyplňovat žádný další formulář.

V případě, že cestující nemá potrvzení o bezinfekčnosti v podobě EU Digital Covid Certificate, pak musí vyplnit elektronický formulář Spain Travel Health na webové adrese www.spth.gob.es nebo v bezplatné aplikaci SPAIN TRAVEL HEALTH-SpTH. Do něho musí uvést manuálně všechny požadované údaje týkající se jeho očkování proti covid-19, prodělaném onemocnění nebo negativním testu na covid-19. Aplikace následně zanesená data vyhodnotí a vygeneruje QR kód.

Po připlutí či příletu může být cestující podroben též měření tělesné teploty, kontrole dokumentů a vizuální kontrole. 

Na pozemní dopravu se nevztahuje ani povinnost předložení QR kódu ani žádného ze zmíněných potvrzení. Doporučujeme každopádně konzultovat podmínky v zemích tranzitu při cestě do Španělska. Dále je třeba respektovat platná opatření v místě pobytu na území Španělska, které se liší podle jednotlivých autonomních oblastí.


OČKOVANÉ OSOBY

Osoby s kompletním očkováním proti nemoci covid-19 předkládají při příjezdu potvrzení o dokončeném očkování vystavené úřady země původu, pokud již uplynulo alespoň 14 dní a maximálně 270 dní od poslední (druhé nebo u vakcíny Janssen první) dávky očkování. U osob mladších 18 let je potvrzení o očkování unáváno i po uplynutí 270 dnů. Španělské úřady akceptují očkování kteroukoliv z vakcín schválených Evropskou lékovou agenturou (EMA) a Světovou zdravotnickou organizací (WHO). Potvrzení musí obsahovat přinejmenším jméno a příjmení očkované osoby, datum završení očkování (aplikace poslední dávky), druh vakcíny, počet aplikovaných dávek, země a úřad vydávající potvrzení. Obecně se vyžaduje forma tzv. EU Digital COVID Certificate.

V případě, že cestující nemá potrvzení o kompletním očkování v podobě EU Digital Covid Certificate, pak musí vyplnit elektronický formulář Spain Travel Health na webové adrese www.spth.gob.es nebo v bezplatné aplikaci SPAIN TRAVEL HEALTH-SpTH. Do něho musí uvést manuálně všechny požadované údaje týkající se jeho očkování proti covid-19. Aplikace následně zanesená data vyhodnotí a vygeneruje QR kód.

Španělské úřady vyžadují, aby se u všech potvrzení jednalo o originál v tištěné nebo elektronické verzi, vyhotovený ve španělském, anglickém, francouzském nebo německém jazyce (v případě, že bude předkládán v jiném jazyce, musí být doplněn oficiálním překladem do španělštiny).

Ve Španělsku obecně není přístup osob do ubytovacích zařízení, restaurací či zábavních podniků nijak podmiňován předkládáním potvrzení o bezinfekčnosti.


TESTOVANÉ OSOBY

Osoby, které nemají kompletní očkování proti onemocnění covid-19, musí předložit potvrzení o negativním výsledku testu na covid-19. Akceptovány jsou jak NAAT testy na přítomnost RNA kyseliny SARS-CoV-2 (RT-PCR testy), tak i antigenní testy zahrnuté do společného seznamu publikovaného Evropskou komisí na základě doporučení Rady 2021/C 24/01, přičemž potvrzení o výsledku NAAT (PCR) testu nesmí být starší než 72 hodin a výsledek antigenního testu ne starší než 24 hodin v okamžiku vstupu na území Španělska. Tato lhůta je počítána od okamžiku odebrání vzorku. Potvrzení musí obsahovat přinejmenším jméno a příjmení držitele, datum odebrání vzorku, druh testu a zemi vystavující potvrzení. Obecně je vyžadována podoba tzv. EU Digital COVID Certificate.

V případě, že cestující nemá potrvzení o negativním výsledku testu v podobě EU Digital Covid Certificate, pak musí vyplnit elektronický formulář Spain Travel Health na webové adrese www.spth.gob.es nebo v bezplatné aplikaci SPAIN TRAVEL HEALTH-SpTH. Do něho musí uvést manuálně všechny požadované údaje týkající se negativního výsledku testu na covid-19. Aplikace následně zanesená data vyhodnotí a vygeneruje QR kód.

Španělské úřady vyžadují, aby se u všech potvrzení jednalo o originál v tištěné nebo elektronické verzi, vyhotovený ve španělském, anglickém, francouzském nebo německém jazyce (v případě, že bude předkládán v jiném jazyce, musí být doplněn oficiálním překladem do španělštiny).

Ve Španělsku obecně není přístup osob do ubytovacích zařízení, restaurací či zábavních podniků nijak podmiňován předkládáním potvrzení o bezinfekčnosti.


OSOBY S PRODĚLANÝM COVIDEM

V případě osob s prodělaným onemocněním covid-19 je pro vstup do země nutné předložit potvrzení o prodělání onemocnění covid-19 - akceptovány jsou potvrzení vystavená oprávněnými úřady či lékaři minimálně 11 dní po prvním odhalení nemoci pozitivním PCR testem. Toto potvrzení je platné maximálně 180 dní od odebrání vzorku prvního pozitivního testu. Potvrzení musí obsahovat přinejmenším jméno a příjmení jeho držitele, datum odebrání vzorku prvního pozitivního RT-PCR testu, druh realizovaného testu (RT-PCR) a zemi vydávající potvrzení. Obecně je vyžadována podoba tzv. EU Digital COVID Certificate.

V případě, že cestující nemá potrvzení o prodělaném covid-19 v podobě EU Digital Covid Certificate, pak musí vyplnit elektronický formulář Spain Travel Health na webové adrese www.spth.gob.es nebo v bezplatné aplikaci SPAIN TRAVEL HEALTH-SpTH. Do něho musí uvést manuálně všechny požadované údaje týkající se jeho potvrzení o prodělaném onemocnění covid-19. Aplikace následně zanesená data vyhodnotí a vygeneruje QR kód.

Španělské úřady vyžadují, aby se u všech potvrzení jednalo o originál v tištěné nebo elektronické verzi, vyhotovený ve španělském, anglickém, francouzském nebo německém jazyce (v případě, že bude předkládán v jiném jazyce, musí být doplněn oficiálním překladem do španělštiny).

Ve Španělsku obecně není přístup osob do ubytovacích zařízení, restaurací či zábavních podniků nijak podmiňován předkládáním potvrzení o bezinfekčnosti.


DĚTI

Španělsko nevyžaduje předkládání zmíněných potvrzení o kompletním očkování, negativním výsledku testu či prodělaném onemocnění covid-19 od dětí mladších 12 let.

© 2005-2024 Unie šipkových organizací | Designed by © 2014 Petr Gondek | Developed by © 2005-2024 Ing. Martin Lenz
Webmaster | Data dodává systém Leguan © 2002-2024 | Poslední synchronizace: 25.7.2024 17:06
Provoz & Upgrade Insion.cz WebDevelopement

Vytištěno z © 2005-2024 Unie šipkových organizací dne 25.7.2024 17:10:57
Provoz & Upgrade Insion.cz WebDevelopement